Про нас

Історія заснування

«Юрзовнішсервіс» було створено у далекому 1987 році, ще за часів СРСР, коли вийшли перші «капіталістичні» закони, що дозволяли приватну власність та виробничі кооперативи. Саме тоді було офіційно зареєстровано «Юрзовнішсервіс», основною спеціалізацією якого  було консультування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зрозуміло, що першими клієнтами «Юрзовнішсервіс» були українські підприємці. Проте згодом, з відкриттям кордонів та взагалі руйнацією Радянського Союзу, «Юрзовнішсервіс» почав  консультувати й іноземців, які прагнули інвестувати в українську економіку.

Хоча з розвитком українського права види спеціалізації адвокатів «Юрзовнішсервіс» розширювалися, завжди залишалася головна спеціалізація – консультування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, яка в подальшому дістала своєї особливої реалізації  у таких практиках як міжнародна торгівля, міжнародний комерційний арбітраж, інвестиційний арбітраж, надання правових експертних висновків, визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні та українських судових рішень за кордоном, та будь-яких інших практиках, де може бути присутній іноземний елемент.

Ця особливість є наслідком того, що основний кістяк адвокатів та юристів «Юрзовнішсервіс» завжди складали випускники Інституту міжнародних відносин Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.

Досвідчені юристи

Адвокати «Юрзовнішсервіс» базують свої консультації на нормах права України та міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, а також на судовій практиці та правовій доктрині, як національній, так і іноземній. Для найбільш ефективного консультування адвокати та юристи «Юрзовнішсервіс» постійно підвищують свою кваліфікацію і, в першу чергу, за рахунок самонавчання, яке реалізується в отриманні ними наукових ступенів у галузі права. Так, Геннадій Цірат, найстарший адвокат у «Юрзовнішсервіс», отримав ступінь кандидата юридичних наук за наукове дослідження «Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні» (2000), а ступінь доктора юридичних наук – за дослідження «Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання міжнародного цивільного процесу» (2015).

Ганна Цірат ступінь кандидата юридичних наук отримала за дослідження договорів франчайзингу (2003), яке здійснювалося загалом на порівняння правового регулювання цього особливого виду зобов’язання на прикладі країн Північної Америки та Європи. Результати її дослідження були використанні за взірець при написанні глави «Комерційна концесія» до Цивільного кодексу України. Зараз предметом наукового дослідження Ганни Цірат є уніфікація норм міжнародного приватного повітряного права. Це дослідження є актуальним для України саме зараз, коли в Міністерстві інфраструктури України прийнято рішення стосовно суттєвої адаптації значного масиву національного законодавства до вимог законодавства ЄС.

Катерина Цірат захистила кандидатську дисертацію «Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах» (2018), присвячену принципу автономії волі сторін – аналогу свободи договору у міжнародному приватному праві. Акцент у роботі було зроблено на аналізові «Принципів вибору права у міжнародних комерційних договорах», створеного Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права як модель для законодавця, інструмент тлумачення норм міжнародного приватного права для судів і арбітражів, а також як «дорожня карта» для бізнесу. 

Проте в «Юрзовнішсервіс» працює не тільки родина Цірат, а й інші адвокати.

Дмитро Салатюк спеціалізується на представництві інтересів кредиторів в процедурах банкрутства українських підприємств, вирішенні адміністративних, цивільних та комерційних спорів, виконанні судових рішень, питаннях корпоративного права. Хоча він є випускником Київського національного торгово-економічного університету, за традицією «Юрзовнішсервіс» він здійснює багато юридичної роботи, де присутній іноземний елемент.

Наталія Вдовиченко є адвокатом, яка консультує не тільки з питань цивільного чи комерційного права, а здебільшого з питань кримінального права та посадових правопорушень. Серед її клієнтів багато високопосадовців, яких безпідставно намагалися притягнути до кримінальної відповідальності. Вона пишається тим, що всі її підзахисні були звільненими на стадіях досудового або судового слідства.

Значний досвід адвокатів «Юрзовнішсервіс» у сфері права та академічні дослідження дозволяють їм ефективно працювати над новими законопроектами, аналізувати ті законопроекти, що запропоновані депутатами або урядовими та неурядовими інституціями, та супроводжувати українських політичних діячів на їх зустрічах із закордонними колегами.

Зрозуміло, що кожен з зазначених вище адвокатів «Юрзовнішсервіс» має помічників, якими є досвідчені юристи. Робота кожного з адвокатів в тандемі з його помічником дозволяє надати якісні юридичні послуги за прийнятною ціною.

Ми зможемо допомогти Вам вирішити будь-яку юридичну проблему - просто запитайте

Ми хочемо бути впевненими, що Ви отримали відповіді на всі питання, що Вас цікавлять. Незалежно від юридичної проблеми – складної чи загальної, ми зможемо допомогти Вам вирішити її з допомогою наших адвокатів або юристів чи за залученням інших висококваліфікованих юристів, українських чи іноземних.