Цірат Геннадій

Tsirat Gennadii photo

Цірат Г. А. – партнер, засновник однієї з перших приватних юридичних фірм України, адвокат з 23-річним стажем, доктор юридичних наук, почесний член міжнародної юридичної організації «Центр міжнародних правових досліджень» (Зальцбург, Австрія). Автор 4 спеціалізованих видань з питань міжнародного комерційного арбітражу, міжнародного цивільного процесу та зовнішньоекономічної діяльності.

Міжнародний комерційний арбітраж

Міжнародний комерційний арбітраж є одним з найбільш популярних і ефективних способів вирішення спорів з зовнішньоторговельних та інвестиційних контрактів. Спори за участю українських компаній розглядаються в різних арбітражних інституціях в Україні та за кордоном і арбітражами ad hoc.Доктор Цірат має велику і різноманітну практику представництва інтересів клієнтів при вирішенні спорів в таких арбітражних інститутах як Арбітражний інститут Стокгольмської Торгової палати, Віденський міжнародний арбітражний центр, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП РФ, арбітражі в Цюриху, в арбітражах ad hoc.

Доктор Цірат успішно представляв:

 1. в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати інтереси «Укрінтеренерго» у спорах з австрійськими контрагентами;
 2. у МКАС при ТПП РФ інтереси Вінницького заводу «Кристал» у справі проти сербської компанії, а також інтереси німецьких інвесторів (Дойче форфе) в справі проти російської авіакомпанії «КД авіа» (м. Калінінград);
 3. у Віденському міжнародному арбітражному центрі інтереси англійських інвесторів проти російського банку «Мосінрассчет» та інтереси акціонерної компанії «Демос» (м. Дніпро) у спорі проти ВТБ Банк (Австрія);
 4. у МКАС при ТПП України інтереси Крюківського вагонобудівного заводу проти німецьких і бельгійських компаній, ВАТ «Дніпроспецсталь» проти компанії Сокаметал С.А., СП «Каштан Петролеум Лтд» (Україна) у спорі з рядом кіпрських компаній;
 5. в арбітражі ad hoc інтереси «Укрінтеренерго» у спорі з німецькими контрагентами та багато інших.

Виконання арбітражних рішень

З практикою міжнародного комерційного арбітражу тісно пов’язана інша спеціалізація пана Цірата. Це представництво інтересів стягувачів або боржників в судах у справах щодо визнання та отримання дозволу на виконання в Україні арбітражних рішень, як внутрішніх (наприклад, МКАС або МАК при ТПП України, так і іноземних (ухвалених закордонними арбітражними інституціями).Цірат Г. А. має багатий і різноманітний досвід участі в подібного роду справах як в українських, так в іноземних судах.Доктор Цірат представляв інтереси компанії «Міртал АГ» (Швейцарія) в одній з перших в Україні справ про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного інституту проти Яготинської птахофабрики; інтереси компанії «Норберт Шаллер Гз.м.б.Х.» (Австрія) у справі про визнання і примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного центру при Федеральній палаті економіки Австрії проти ПАТ «Перший інвестиційний банк»; інтересів компанії VA Intertrading Aktiengesellschaft (Австрія) в справі про визнання і примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного центру при Федеральній палаті економіки Австрії проти ТОВ «Хекро Пет Лтд» (Україна) і багатьох інших.

У процедурах визнання і примусового виконання рішень МКАС при ТПП України на території інших держав Цірат Г. А. представляв інтереси українських компаній в процедурах примусового виконання рішень, наприклад, в Бельгії і Кіпрі, рішення МКАС при ТПП РФ проти компанії «КД авіа» (РФ) та в інших юрисдикціях.

Осмислюючи досвід, отриманий в процесі участі в даних судових справах, а також вивчаючи подібну судову практику інших країн, регулювання цих питань законодавством іноземних держав і міжнародними конвенціями, Цірат Г. А. підготував і захистив у 2000 р. дисертацію на тему «Виконання іноземних арбітражних рішень». За минулі роки досвід, знання і судова практика пана Цірата в цій області збагатилися участю у великій кількості таких судових справ.

Виконання іноземних судових рішень

Для примусового виконання в Україні рішень іноземних судів у господарських і цивільних (сімейним) справах необхідно також пройти судову процедуру визнання іноземного судового рішення і отримання дозволу на його виконання в Україні. Дана судова процедура має як багато спільного з процедурою визнання і виконання арбітражних рішень, так і суттєві відмінності.

Це пов’язано з тим, що питання визнання та отримання дозволу на виконання арбітражних рішень регулюються нормами Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р., закону України про міжнародний комерційний арбітраж і нормами ЦПК України.

Питання ж визнання і отримання дозволу на виконання іноземних судових рішень регулюються договорами про правову допомогу в цивільних і комерційних справах і нормами ЦПК України.

Експертиза з питань права

При розгляді іноземними судами та арбітражами спорів за участю українських компаній і громадян, застосування часто підлягають норми саме українського матеріального права. Оскільки іноземні суддю і арбітри не знають права України, в таких справах ключову роль при вирішенні спору відіграють висновки з питань українського права, підготовлені авторитетними знавцями права України.

Глибокі і різнобічні знання доктора Цірат в різних областях права України, які знайшли відображення в його монографіях і численних статтях, затребувані в іноземним судах і арбітражних інституціях, в справах, коли необхідна кваліфікована юридична експертиза з різних питань українського права. Одним із прикладів такої експертизи можна привести висновок з питань правового регулювання та судової практики визнання та виконання на території України іноземних судових рішень, представлене у справі, яка розглядалася в суді Лондона в суперечці за участю акціонерів компанії «Укртатнафта».

Представництво та захист клієнта в загальних та господарських судах України

Класична практика адвоката – представництво інтересів свого клієнта при розгляді спору в суді. Дана практика є однією з головних спеціалізацій як «Юрзовнішсервіс» в цілому, так і Геннадія Цірата.

Відмінною рисою стилю адвокатів «Юрзовнішсервіс» є: (а) ретельна правова експертиза відносин сторін, які привели до спору, а це – запорука вибору вірної стратегії захисту інтересів клієнта в суді; (б) вивірена правова кваліфікація спірних правовідносин; (в) абсолютно відкриті, довірчі відносини зі своїм клієнтом, незалежно від того, компанія це або фізична особа, комерційний спір або спір про розподіл майна.

Такий підхід дає можливість донести до кожного нашого клієнта розуміння всіх аспектів, як позитивних, так і негативних, його правового становища у спорі, реально оцінити перспективи перемоги в суді, можливі варіанти розвитку подій, прорахувати можливі дій протилежної сторони та їх наслідки.

Зазначені якості особливо важливі в справах, в яких наші адвокати представляють інтереси іноземних компаній або громадян в українських судах, тобто у спорах з іноземним елементом. Прикладами таких справ можуть бути представництво інтересів в господарських судах України консорціуму іноземних страхових компаній в справі проти компанії «Аеросвіт», представництво інтересів компанії International Trade Services GmbH (Австрія) в господарських судах України в справі про стягнення боргу з ТОВ «Хекро Пет Лтд » та багатьох інших.

Спільно з пані Ганною Цірат була підготовлена ​​монографія англійською мовою Civil Procedure in Ukraine, опублікована Kluwer Law International у 2012 р. з відповідними щорічними оновленнями.

У зв’язку з прийняттям в Україні нових процесуальних кодексів, які вступили в силу в грудні 2017 р монографія була значно оновлена.

Представництво в іноземних судах

Одним з найбільш складних і відповідальних напрямів судової практики Геннадія Цірата є представництво інтересів українських та іноземних клієнтів в іноземних судах. Це обумовлено тим, що такі спори розглядаються відповідно до норм іноземного процесуального законодавства, яке істотно відрізняється від українського, застосуванню часто підлягає право країни суду, в тому числі його судова практика, а також є необхідність працювати у команді з іноземними адвокатами.

Прикладами таких справ було представництво в арбітражних судах РФ інтересів АК «Демос» в справі проти Зовнішекономбанку про стягнення заморожених в ньому грошових коштів; представництво інтересів ТОВ «СЛ Лізинг» в суперечці з ТОВ «РентаСтройТехніка» в арбітражних судах Москви і Московської області в справі про стягнення боргу в розмірі 11 млн доларів США; представництво в арбітражних судах РФ інтересів українських власників в справах про захист власності, розташованої в Республіці Крим.

Правовий супровід інвестиційних проектів (обмін активами, інвестиції під кредит консорціуму банків, спорудження об’єктів «під ключ»)

Вказана сфера практики є дуже відповідальною та важливо, саме тому вона потребує поєднання глибоких знань права та економічних аспектів ведення бізнесу в Україні.

Будь-який інвестиційній проект, коли інвестор має справу з існуючим бізнесом, діючим підприємством та активами, потребує проведення фінансово-правового аудиту об’єкта інвестицій, керуючої компанії та інших аспектів. Разом з фаховими бухгалтерами наші юристи виявляють реальний стан справ і всі правові аспекти об’єкту інвестування. Це є основою для прийняття інвестором рішення про інвестиції, вибору їх форм та розміру, мінімізації ризиків.

Доктор Цірат брав участь у супроводженні декількох великих інвестиційних проектів, зокрема проекту будівництва енергоблоку Добротворської ТЕС (пило- та газоочищення) із залученням коштів Міністерства екології Німеччини, проектах придбання інвестором часток у великих торговельно-розважальних центрах м. Києва, реструктуризації кредитної заборгованості та звільненні від застав об’єктів інвестування тощо.

Випускник факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1989 р. (диплом правознавство (спеціалізація міжнародне право), референт-перекладач з іспанської мови).

Кандидат юридичних наук, 2000 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дисертація на тему «Виконання іноземних арбітражних рішень».Доктор юридичних наук, 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дисертація на тему «Сучасний стан та тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу».

 • Міжнародний комерційний арбітраж;
 • Виконання арбітражних рішень;
 • Виконання іноземних судових рішень;
 • Виконання рішень українських судів і арбітражів за кордоном;
 • Експертиза з питань права у спорах, що розглядаються іноземними судами та арбітражами (комерційними і інвестиційними);
 • Представництво у загальних і господарських судах України;
 • Представництво інтересів українських осіб в іноземних судах і арбітражах;
 • Правовий супровід інвестиційних проектів (обмін активами, інвестиції в будівництво під кредит консорціуму банків тощо);
 • Правовий супровід зовнішньоторговельних операцій.

Цірат Геннадій

Юрист-міжнародник

Зв'язатися з нами