DeveLAWpment Досвід Канади у корпоративному управлінні: принцип різноманіття