DeveLAWpment Експертна думка Досвід Канади у корпоративному управлінні: принцип різноманіття