Boston conference the Ganna Tsirat

Відкрита процедура підписання Протоколу № 16 до Європейської Конвенції про захист прав людини

На початку жовтня 2013 року була відкрита процедура підписання Протоколу № 16 до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод державами-членами Ради Європи. Протокол, який передбачає можливість вищих національних судів звертатися до Європейського суду з прав людини за консультативним висновком, є результатом неперервного процесу реформування Європейського суду. Протокол № 16 має на меті зміцнити імплементацію положень Європейської конвенції про захист прав людини на національному рівні держав, що є сторонами Конвенції, шляхом поглиблення взаємодії та співпраці між Європейським судом з прав людини та національними судами. Достатньо ратифікації десяти держав, що є учасницями Європейської конвенції про захист прав людини, щоб Протокол вступив в силу. Це дає змогу говорити про факультативний характер Протоколу № 16, адже застосовуватиметься він лише до тих держав, що ратифікують його.