Експертиза з питань права

legal expert featured image

Кваліфіковані експерти з питань права

Інститут експерта з питань права з’явився в Україні з прийняттям нових процесуальних кодексів, які зазначають, що в якості експерта з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем права. Таким чином, українське процесуальне законодавство насамперед ставить формальні вимоги до експерта: науковий ступінь та визнання юридичною спільнотою. Юристи «Юрзовнішсервіс» мають ці кваліфікаційні знаки:

  • Геннадій Цірат є доктором юридичних наук та визнаним фахівцем у питаннях міжнародного приватного права, міжнародного комерційного арбітражу, міжнародного цивільного процесу та питаннях визнання та виконання іноземних судових та арбітражних рішень в Україні;
  • Ганна Цірат працює над захистом докторської дисертації та є визнаним фахівцем у питаннях міжнародного приватного права, фінансування придбання та лізингу комерційних повітряних суден, а також франчайзингу і захисту об’єктів права інтелектуальної власності. Завдяки цьому визнанню Ганна Цірат призначалася експертом з питань права у низці судових справ за участі українських підприємств та/або бізнесменів, що були розглянуті американськими судами; була запрошена товариством з обмеженою відповідальністю АМТО в якості експерта з питань права в інвестиційному арбітражі проти України у справі № 080/2005, яка розглядалася Арбітражним інститутом Торгової арбітражної комісії Стокгольму, а також у ряді справ проти Російської Федерації, які розглядаються Постійною палатою третейського суду (м. Гаага);
  • Катерина Цірат є кандидатом юридичних наук та є фахівцем у питаннях міжнародного приватного права та комерційного права.

Наш підхід до вирішення національних та міжнародних спорів у комерційних та загальних судах

Хоча українське процесуальне право та судова практика ще не встановили вимог до експертного висновку з питань права, юристи «Юрзовнішсервіс», надаючи такі висновки для іноземних судів та арбітражів, керуються такими правилами:

  • Експерт є неупередженим та у своїх відносинах зі сторонами та судом керується етичними та юридичними правилами;
  • Експертний висновок є незалежним продуктом експерта, на який не впливає судовий розгляд справи;
  • Незалежна допомога, що надається суду, є об’єктивним поглядом щодо питань, що належать до компетенції експерта;
  • Факти та припущення, на яких ґрунтується експертний висновок, зазначаються разом з висновками;
  • Експерт чітко визначає у своєму експертному висновку коло питань, що є поза його компетенцією;
  • Обов’язок експерта перед судом переважає його обов’язки перед особою, яка здійснила його призначення, оскільки роль експерта полягає в тому, щоб допомогти суду прийняти рішення про доказову силу доказів відповідної сторони або сторін;
  • Експерт подає докази у формі письмового аффідевіту (нотаріально посвідченої заяви) або висновку залежно від вимоги юрисдикції, в якій він/вона виступає як експерт.

Експертні висновки з питань українського права для іноземних судів

Завдяки глобалізації транскордонне судочинство, стороною якого є українські підприємства або бізнесмени, вже не є новиною. Незважаючи на те, що, як правило, у зовнішньоекономічному контракті сторонами погоджується іноземне застосовне право, іноді трапляється, що сторони цього не зробили, або виникли суперечки з питань, до яких повинно застосовуватися українське право. Якщо врегулювання спору відбувається у іноземному суді або арбітражі, де жоден з арбітрів не є спеціалістом в українському праві, у іноземного суду виникає необхідність отримати експертний висновок з питань українського права з метою встановлення прав та обов’язків сторін за зовнішньоекономічним договором, застосування канонів тлумачення, які застосовуються українським судом, а також визнання та розгляд доказів, що можуть бути визнані українським судом та розгляне для досягнення намірів сторін.

Юристи «Юрзовнішсервіс» мають необхідні кваліфікаційні ознаки, щоб виступати експертами з питань українського права у іноземних судах, вільно володіють іноземними мовами, що дозволяє їм виступати експертами без залучення перекладачів, та досвід роботи в якості експертів з питань українського права, призначених як стороною у справі, так і судом.